SoCentral logo
Bli medlem

Christian Armando Clementsen

Peace Brigades International Norge

Koordinator for PBI Norge fra 2021. PBI er en internasjonal organisasjon som arbeider med ledsagelse av menneskerettighetsforkjempere i land i konflikt.