SoCentral logo
Bli medlem

Chris Klemmetvold

Utrette.no AS

Jobber med arbeidsinkludering gjennom Utrette.no AS på to måter: - bistand i forretningsutvikling for små sosialentreprenører som vil ansette folk fra utenforskap - bistår større virksomheter som ønsker å satse på arbeidsinkludering

Bærekraftsmål

Utrydde fattigdomAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhet

Tags

Business strategyHR developmenteffektmålingPitchFundraisingStartups