SoCentral logo
Bli medlem

Cathrine Hagerup Birkelid

Folkelig

Prosjektkoordinator i Folkelig for prosjektet Smaksverkstedet. Folkelig er en ideell, sosial entreprenør som utvikler prosjekter for lokalt folkehelsearbeid, med mål om å skape helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn og redusere sosial ulikhet i helse.