SoCentral logo
Bli medlem

Bjarne Vasset

Studenttorget AS

Jeg er grunnlegger av selskapet og utvikler løsninger og tjenester som skal bidra til at flere lykkes med å ta gode utdannings- og karrierevalg, realisere sitt potensial og nå sine målsettinger rundt jobb og karriere. Mye av arbeidet dreier seg om å samle inn og strukturere informasjon som legger grunnlaget for at man skal kunne ta gode valg, og vi jobber i tillegg redaksjonelt hvor vi dekker temaene, formidler inspirerende historier og nyttig informasjon. Som selskap arbeider vi som et moderne mediehus hvor fokuset er å utvikle teknologi, tjenester og redaksjonelt innhold som gir stor verdi for våre medlemmer og lesere.