SoCentral logo
Bli medlem

Benjamin Bjørge

Seagems Norway AS

Jobber med å forbedre utnyttelsen av sidestrømmene innen sjømat globalt til marine ingredienser for Human Consumption, men også til Feed Industrien.

Tags

BærekraftSirkulær økonomibioeconomyforretningsutvikling