SoCentral logo
Bli medlem

Beate Magerholm

Stiftelsen Verdighetsenteret

Jeg er ansatt som konstituert leder ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur og kursleder i Oslo. Verdighetsenteret er et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter som forener kunnskap om palliasjon, demens, akuttmedisin, frivillighet og kultur i eldreomsorgen. Vi arbeider for at sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom. Min utdanningsbakgrunn er hovedfag i Religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Bakgrunn innen feltet frivillighet i eldreomsorg har jeg fra Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune, et lavterskeltilbud for personer med demens. Jeg har videre vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor.

Tags

eldreIdeell stiftelsehelse