SoCentral logo
Bli medlem

Ayesha Khan

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Kompetanse ansvarlig kvinneprosjekter i MiA// undervisning// karriereveiledning// Organisasjonsarbeid // Prosjekt // 413 97 331

Bærekraftsmål

LikestillingSamarbeid om å nå måleneGod helse og livskvalitet