SoCentral logo
Bli medlem

Ayesha Khan

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

På jakt etter nye horisonter // Offentlig forvaltning // Ledelse // Organisasjonsarbeid // Prosjekt // 413 97 331