SoCentral logo
Bli medlem

Ann-Kristin Vervik

ECPAT Norge

Hei! Jeg er generalsekretær ECPAT Norge, en frivillig organisasjon som jobber for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn. ECPAT nettverket arbeider i nesten 100 land og har sitt internasjonale sekretariat i Bangkok, Thailand.