SoCentral logo
Bli medlem

Anine Smith

Stiftelsen Fargespill, Fargespill i Oslo

Leder av Fargespill-Oslo. Fargespill er en kunstnerisk organisasjon som lager forestillinger med barn og ungdom fra hele verden, men vi opererer i skjæringspunktet mellom kunst, opplæring, dannelse og inkludering. Fargespill-kompaniene består av barn og ungdom i alderen 7-25 år, også kalt Fargespill-aktørene. Mange er kommet som asylsøkere og flyktninger, noen er født i Norge, noen er krysskulturelle. Alle har sin unike historie, og alle har noe å bidra med. I Fargespill møtes vi med spørsmålet “Hva har du?”, fremfor “Hva mangler du?”. Dette ressursfokuset er kjernen i Fargespill-metoden, og drivkraften som gir energi til våre sceneforestillinger.

Tags

CommunicationIdeell stiftelseLeadership and teambuildingLobbyingbarn og ungestrategikonseptutvikling