SoCentral logo
Bli medlem

Andreas Friis

Sustainability Hub Norway

Initiativtaker, Co-Founder & Executive Director, Sustainability Hub Norway (non-profit) S-HUB jobber med å bygge økosystemet og kunnskapsmiljøet for bærekraftig business i Norge, med fokus på strategisk, funksjonell og operasjonell bærekraft - primært mot næringslivet.