SoCentral logo
Bli medlem

Anders Grøterud

Stiftelsen Barratt Due Musikkinstitutt

Jeg leder teamet på seks personer i 6.etasje som jobber med talentutvikling i klassisk musikk. Vi jobber med Crescendo, et mentorprogram for unge klassiske musikere på terskelen av gjennombrudd – og Senter for talentutvikling Barratt Due, som har et mål om å tilby evnerike og motiverte talenter opp til 19 år et tilbud på internasjonalt nivå der talentene bor. Senteret skal også være en pådriver for mer kunnskap om hva som kreves i dag for å få jobb som musiker i morgen. Jeg har faglig bakgrunn i idrettspsykologi og yrkeserfaring som leder, rådgiver og talsperson. Talent- og prestasjonsutvikling har jeg alltid har vært interessert i, og de siste årene har jeg fått sjansen å hjelpe utøvere innen idrett, musikk, medier, konsulentvirksomhet og ledelse med å nå sine mål på en sunn måte. På fritiden liker jeg en frisk diskusjon med fine folk eller god podcast alene. Og å bruke kroppen for å klarne hodet 🙂