SoCentral logo
Bli medlem

Aasmund Bunkholt

Trefokus AS

TreFokus arbeider med bærekraftig bygg,- by- og stedsutvikling over hele landet. Selskapet er nettverksbasert og har samarbeid og allianser med ulike bedrifter, organisasjoner og kompetansemiljøer i Norge.